سرگذشت ما

محصول

واتر سپراتور

توضیحات کوتاه :

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در print
دسته بندی

توضیحات

مخزن اویل واترسپراتور جهت گرفتن رطوبت بیشترهوایی که عبور می کند مخزن واترسپراتور را در مسیر قرار میدهیم .

این مخزن دارای تیغه هایی به صورت مارپیچ داخلی می باشد که با تکنولوژی گریز از مرکز آب خروجی از افترکولر کمپرسور را تامقدار قابل توجهی جذب می کند با قرار دادن فیلتر سپراتور درون این مخرن روغن و بخارات آن جذب می شود و معمولا قبل از درایر نصب می شود و تا حد زیادی باعث افزایش راندمان درایر طول عمر فیلتراسون و مواد جاذب می گردد در نتیجه هزینه ها را تا مقدار زیادی کاهش می دهد  .

اجزای اصلی شامل :

مخزن استاندارد با ورق فولادی ST 37

همراه با پایه و انجام تست هیدرو استاتیک

فیلترسپراتور مخصوص اویل واتر سپراتو

مجهز به گیج فشار ، سوپاپ اطمینان ،شیربرقی تخلیه

 

بهترین محل نصب اویل واتر سپراتور 60 سانتی متر بعد از کمپرسور می باشد .